Rene KOOYMAN
ARS NOVA
Home
UK Resume
Work in Progress
Completed Projects
Extra-Professional
Media
Site Map
Contact
NL Persoonlijk Profiel
Werkervaring
Bestuurlijk
Publikaties
Contact
Publikaties

Redactionele taken:


2015 - First International Conference on Teaching and Learning Cultural Entrepreneurship . University of Minnesota Duluth (USA)

2014 -
Third International Conference will be initiated by the Antwerp University / Antwerp School of Managemnet (Belgium): Beyond Frames

2012
- Second International Research Seminar on the Cultural and Creative Industries , Utrecht University of the Arts: Pioneering Minds Worldwide

2010 -
First International Research Seminar on the Cultural and Creative Industries (Mrs. Dos Santos-Duisenberg,  UNCTAD Geneva).

2009 - 2012  Editor EACEA EU Entrepreneurial Dimensions of the Cultural and Creative Industries


2003 - 2006  Managing Editor World Radio Geneva CA. Geneva, Zwitserland

1999 - 2003  Managing Editor, Online Magazine ' The International Financial Intermediary ' , the Offshore Institute. Geneve , Zwitserland

1994 - 1997  Managing Editor National Entrepreneur Centre. Utrecht

1988 - 1994  Editor IATA Central European Committee (UNESCO), Copenhagen Denmark

1987 - 1992  Oprichter en Hoofdredacteur van het wetenschappelijk Tijdschrift voor Kunsten & Educatie. LOKV, Ministerie van OCW, Utrecht

1979 - 1983  Editor of the Journal of Regional Development and International Affairs, State University Groningen (RUG). Groningen, the Netherlands


Publikaties


EU Creative Urban Renewal (CURE) 2011 07 EU Creative Urban Renewal: Creative Zone Innovator (CZI)
Conceptual Framework, Criteria ans Indicators

Six EU cities - Bruges (BE), Colchester (GB), Dinslaken (DE), Dublin (IRL), Edinburgh (GB), Hagen (DE), Kettwig (DE), Lille (FR) and Utrecht (NL) - cooperate in order to support the entrepreneurial spirit within the creative zones. This document develops the theoretical notions and concepts behind the project.

Rene Kooyman , Utrecht  July 2011 , 33 pg

Master Urban Area Development 11 07 De Culturele en Creative Industrie in Oud-Charlois
Gebiedsontwikkeling, gezien vanuit de Creatieve Economie, gebeurt langs drie dimensies:
  • De fysiek‐territoriale benadering. Uitgangspunt is de territoriale samenhang binnen een bepaald gebied. De Creatieve Economie levert in dat gebied een bijdrage aan de fysieke inrichting en gesteldheid van een wijk.
  • De economische dimensie. De Creatieve Economie levert een bijdrage aan de werkgelegenheid, de productie en afzet van culturele producten en diensten.
  • De sociaal‐culturele dimensie. De Creatieve Economie draagt bij aan de sociale samenhang, de onderlinge cohesie en sociale verkaveling en distantie. Daarnaast draagt het bij aan de culturele participatie en cultuurgedrag in het gebied.
In dit onderzoek zijn de drie dimensies in kaart gebracht en uitwerkt in de vorm van een aantal expliciete criteria per dimensie. Per dimensie worden de vorderingen beschreven en beoordeeld.

Author: Rene Kooyman , Utrecht  juni 2011 , 48 pg


10 02 EU EACEA Interim Report

The EU EACEA Research Project is concentrating on the Entrepreneurial Dimension of SMEs within the Cultural and Creative Industries. This document follows the Preliminary Report, published in September 2009. The preliminary version of this report served as a frame of reference at the validation workshop that was held on 15 January 2010. The discussions were used to provide an initial validation of the findings presented here.

The report serves three purposes: it offers a state-of-affairs overview for the Steering Committee; it will provide input for the second expert validation workshop; and it provides an insight into the initial results of the research undertaken.
Author: Rene Kooyman , Utrecht  February 2010 , 164 pg

RK Yearbook 2009 09 12 Creative Industries, Colourful fabric in multiple dimensions

The Faculty of Art and Economics of the Utrecht School of the Arts (the Netherlands) has two main pursuits: education and research. The research group Art and Economics is focused on innovation to strengthen the quality of these two tasks. Staff members and (external) researchers are involved with this ongoing process of professionalization. This Creative Industries, Yearbook Art and Economics 2009 provides an insight to the problems they face.
Key words are cultural en creative entrepreneurship, cultural management, creative industries, creative cities, creative economy and last but not least C-SMEs.
Authors: Giep Hagoort & Rene Kooyman (Ed) , Utrecht dec 2009 , 224 pag
ISBN/EAN: 978-90-5972-353-5

The Dutch: Being Unnoticed

09 07 The Dutch: Being Unnoticed. The Creative Economy Revisited

For a number of years economists, social scientists, urban and regional planners have been interested in the relationship between the cultural, creative sector and economic development. In the summer of 2008 five international, global organizations: UNCTAD, UNDP, UNESCO, WIPO and ITC have collectively published their Creative Economy Report 2008. The vast publication presents an overview of recent thoughts and theories regarding the Creative economy. It tackles the major issues regarding the economic facts and figures, collected during the period of 2000 – 2005. 

The publication did receive a modest reception in the Netherlands. Moreover, when studying the list of publications collected for the Report it was noticed that there were hardly any Dutch authors present, or international contributions published by Dutch authors in the study. 
Author: Rene Kooyman , Utrecht  June 2009 , 113 pg
ISBN 978-90-71759-41-3

09 05 Groningen Gelkingestraat; Eigentijds en Anders

Ondernemingsplan Gebiedsontwikkeling Groningen Centrum

Het gaat goed met de Gemeente Groningen. Echter, niet iedereen deelt in deze vooruitgang. In de afgelopen decennia is het niet gelukt om de Gelkingestraat zodanig te stimuleren dat een volwaardig woon‐,werk‐ en winkelgebied is ontstaan.

De locatie van de Gelkingestraat is uniek. Centraal gelegen in hartje Groningen, omringd door vitale, bruisende aders van de stad. Op dit moment ontbreekt het echter volledig aan een samenhangende identiteit.

Eigentijds en anders. Hét concept voor de moderne stedeling tussen de 20 en 40 jaar; trendy en duurzaam, shabby en chique, gezond en gezellig, hip maar verantwoord, historisch en postmodern. Dat is de nieuwe Gelkingestraat.
Auteurs: Rene Kooyman, Anne Langenesch, Marieke van Gurp, Reg Bilardie MUAD Groningen, mei 2009 , 38 pag

Clichy France

09 01 Clichy sans Cliché: Stedelijke vernieuwing in Clichy-sous-Bois, France. Verschillen en overeenkomsten met de Nederlandse aanpak

Dit project is gericht op een stedebouwkundige analyse van de banlieu Clichy-sous-Bois, een voorstadje dat internationale bekendheid heeft gekregen als de brandhaard van de rellen van 2005, en waar de vernieuwingsprojecten inmiddels in volle gang zijn.

In deze vergelijkende analyse wordt gekeken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de stedelijke vernieuwing in Clichy-sous-Bois en Nederland op de aspecten samenwerking, aansturing, doelstellingen en behaald resultaat.
Auteurs: José Goud, Marieke van Gurp, René Kooyman, Bart Verschure, Laura Wille   Utrecht, jan 2009 , 23 pag

03 09 Marketing Offshore Financial Services

The offshore sector has a long history. The European continent is serviced by offshore finance centres (OFCs) that have been structured decades ago.
Central in this study is the relationship between the client and the financial service provider (FSP). It studies the financial marketplace taking the regulatory context into account. Our study concentrates on the FSPs that offer international financial and legal structures in order to create an adequate strategy to execute an optimal tax planning.
The Study concentrates on the International Competition and Cooperation, the Internal and Exrernal Marketing.
Auteur: Rene Kooyman. UNIGE Geneve 2003 , 56 pag

  etc.... 

 HomeUK Resume Work in ProgressCompleted ProjectsExtra-ProfessionalMedia Site MapContact